Hopp til innholdet

Personvernærklæring1

1. Om personvernerklæringen

Good Hope Village er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern.

Derfor behandler vi dine personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder personopplysningsloven med personvernforordningen (GDPR). Denne erklæringen beskriver hvordan Good Hope village samler inn, bruker og lagrer personopplysninger via www.goodhopevillage.com

BEHANDLINGSANSVARLIG

Good Hope Village er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som samles inn når du besøker vår nettside, når du selv velger å gi oss opplysninger om deg selv.

Behandlingsansvarlig for Good Hope Village behandling av personopplysninger er Bjørnar Heimstad.

DEFINISJONER

I denne personvernerklæringen bruker vi enkelte begrep som har følgende betydning:

 • «Personopplysninger» betyr opplysninger og vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel ditt navn, e-post, telefonnummer, IP-adresse osv.​
 • «Behandling» betyr enhver innsamling, lagring, bruk, sletting eller annenhåndtering av dine personopplysninger.
 • «Behandlingsansvarlig» er den som alene eller sammen med andre, bestemmer formålet og hvilke midler som skal benyttes i forbindelse med behandlingen av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige er den som har det primære ansvaret for at behandlingen av dine personopplysninger er i samsvar med personopplysningsloven og annen lovgivning.
 • «Databehandler» er den som utelukkende behandler personopplysninger på vegne av en behandlingsansvarlig. En databehandler kan i utgangspunktet ikke behandle personopplysninger for sine egne formål.

2. Når behandler vi informasjon om deg?

Denne personvernerklæringen er delt opp i punkter med informasjon som retter seg mot ulike grupper som Good Hope Village vil behandle personopplysninger om.

Oversikten i punktene nedenfor gir deg generell informasjon om hvilke personopplysninger Good Hope Village typisk vil behandle i de ulike situasjonene. Vi gjør oppmerksom på at Good Hope Village ikke nødvendigvis behandler alle typer av personopplysninger som oppgis i oversikten, og at omfanget av vår behandlingsaktivitet vil avhenge av individuelle forhold, for eksempel hvilke personopplysninger du selv oppgir og hvordan du bruker vår hjemmeside. Avhengig av omstendighetene er det også mulig at Good Hope Village vil behandle andre personopplysninger om deg. Dersom du ønsker å vite mer om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, kan du benytte deg av kontaktinformasjonen under punkt 1. Du kan også ta kontakt med oss dersom du ikke faller inn under en av gruppene nedenfor og ønsker å vite om vi behandler dine personopplysninger.

VI BEHANDLER INFORMASJON OM DEG:

 • Når du selv oppgir informasjon til oss direkte ved å støtte vårt arbeid økonomisk gjennom enkeltgaver eller ved å opprette en fast giver-avtale​
 • Når du oppgir informasjon til oss via sosiale medier
 • Gjennom medlemskap i MSF Association
 • Om du er tidligere medarbeider
 • Gjennom informasjonskapsler når du bruker våre nettsider
 • Om du er arbeidssøkende

DIREKTE VED Å STØTTE VÅRT ARBEID ØKONOMISK GJENNOM ENKELTGAVER ELLER VED Å OPPRETTE EN FAST GIVER-AVTALE

Leger Good Hope Village behandler personopplysninger du selv oppgir ved å bli fast giver, gi en enkeltgave eller opprette Min Side-bruker.

Dersom du er giver til Good Hope Village, lagrer vi din kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer, e-post samt eventuell tidligere kontaktinformasjon), samt din fødselsdato og ditt personnummer for å sikre at du får skattefradrag for dine gaver. Dersom du ikke selv har oppgitt det til oss og støtter oss med mer enn 500 kroner i forrige kalenderår innhenter vi personnummeret ditt fra Evry som har konsesjon fra Sentralkontoret for folkeregistrering. På den måten kan vi rapportere dine gaver automatisk til skattemyndighetene. Vi sletter ditt personnummer hvis du ikke har støttet oss på ca to år. Du kan reservere deg mot at vi lagrer ditt personnummer og at du får skattefradrag ved å ta kontakt med oss.

I tillegg til din kontaktinformasjon lagrer vi opplysninger om eventuelle faste giveravtaler du måtte ha med oss (for eksempel som Feltpartner), gaver du har bidratt med og kontonummer gaven er gitt fra, henvendelser vi har sendt til deg, reservasjoner og ønsker du har rundt vår kommunikasjon med deg samt hva vi har blitt enige om hvis vi har snakket med deg på telefon.

Personopplysningene du oppgir når du støtter oss vil vi lagre og bruke basert på berettiget interesse – vårt ønske om å registrere og holde kontakten med våre givere og de som velger å registrere seg i våre digitale løsninger – eller basert på en fast giveravtale mellom deg og oss.

Good Hope Village lagrer ikke og behandler ikke sensitive opplysninger om våre givere og støttespillere i vårt markeds- og innsamlingsarbeid. Vi behandler kun personopplysninger som er nødvendige for oppfølging av våre givere.

Opplysningene brukes til å gi deg oppfølging som giver, som for eksempel – men ikke begrenset til – å informere om hva din støtte går til, fortelle om hva som skjer i felt og henvende oss til deg for å spørre om økonomisk støtte til vårt arbeid.

Du bestemmer hva slags informasjon og henvendelser du ønsker. Dersom du ønsker å reservere deg mot brev, telefoner, e-post, SMS eller andre former for kontakt, kan du sende en epost til oss.

Det er frivillig å oppgi personopplysninger, det er mulig å støtte oss anonymt dersom du ønsker det.

SOSIALE MEDIER

Vi får informasjon om deg gjennom sosiale medier dersom innstillingene i dine sosiale medier-kontoer tillater det. Eksempelvis Facebook, Snapchat og Twitter. Vennligst se deres personvernerklæringer og gjennomgå dine innstillinger i hver enkelt tjeneste for mer detaljer.

INFORMASJONSKAPSLER PÅ VÅRE NETTSIDER

Good Hope Village samler inn opplysninger om besøkende på goodhopevillage.com. Dette gjør vi ved bruk av informasjonskapsler, såkalte cookies. Se avsnitt nedenfor for informasjon om informasjonskapsler på goodhopevillage.com

I den grad informasjonskapslene vi benytter også innebærer at vi behandler dine personopplysninger, vil vi basere denne behandlingen på ditt samtykke til bruk av personopplysninger og/eller en berettiget interesse.

3. Rutiner for informasjonssikkerhet og lagring

Dine personopplysninger blir lagret og behandlet i samsvar med gjeldende lovgivning. Gjennom pålagte og systematiske tiltak, sørger Good Hope Village for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av dine personopplysninger.

Dine personopplysninger blir kun lagret hos Good Hope Village så lenge det foreligger saklig behov for det, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Opplysningene slettes eller anonymiseres når saklig behov ikke lenger foreligger.

4. Bruk av databehandler, utlevering og konfidensialitet

Som nevnt i punkt 3, har Good Hope Village rutiner som sikrer tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til blant annet konfidensialitet. Dine personopplysninger kan bli gjort tilgjengelige for leverandører som bistår oss med å oppfylle formålet med behandlingen av personopplysningene. Når vi gir tredjeparter tilgang til personopplysninger på denne måten, sikrer vi at disse tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning.

5. Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve retting og sletting i samsvar med gjeldende lovgivning. Dersom du ønsker dette, kan du ta kontakt med oss.

Dersom du er en av de Good Hope Village behandler personopplysninger om, har du en rekke rettigheter:

 • Rett til informasjon: Leger Good Hope Village er forpliktet til å gi deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Hensikten med denne personvernerklæringen er blant annet å oppfylle denne forpliktelsen. Dersom du har ytterligere spørsmål, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen i punkt 7.
 • Rett til innsyn: Som en registrert (den personopplysningene kan knyttes til) vil du ha rett til å få bekreftet om vi behandler dine personopplysninger, og dersom det er tilfelle, til å få innsyn i disse personopplysningene.
 • Rett til retting: Good Hope Village er opptatt av at personopplysningene vi behandler om deg er korrekte og fullstendige. Dersom du ser personopplysningene vi behandler om deg er uriktige eller ufullstendige, kan du be oss om å rette disse.
 • Rett til sletting: Good Hope Village er forpliktet til å slette personopplysninger som det ikke lenger er nødvendig å behandle. I tillegg har du rett til å be oss om å slette personopplysninger i gitte situasjoner.
 • Rett til å protestere: I visse situasjoner vil du ha en rett til å protestere på vår behandling av dine personopplysninger, for eksempel der hvor vi behandler personopplysninger basert på det vi mener er en berettiget interesse. Dersom du protesterer på en behandling vil vi måtte foreta en ny vurdering om vi fortsatt har tilstrekkelig grunnlag for å behandle dine personopplysninger.
 • Rett til å klage: Du har rett til å klage på vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Du finner kontaktinformasjonen til Datatilsynet og mer informasjon om dine rettigheter på www.datatilsynet.no. Før du eventuelt vurderer å sende en klage til Datatilsynet oppfordrer vi deg til å kontakte oss ved bruk av kontaktinformasjonen i punkt 7, slik at vi kan forsøke å håndtere situasjonen internt.

Vi gjør oppmerksom på at rettighetene ikke er absolutte og at det kan være unntak som gjør seg gjeldende i den enkelte situasjonen. Dersom du ønsker å bruke dine rettigheter, kan du når som helst kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen i punkt 7. 

6. Endringer i personvernerklæringen

Ved endringer i vår behandling av personopplysninger eller ved endringer i gjeldende lovgivning, kan Good Hope Village endre eller revidere denne personvernerklæringen. Når personvernerklæringen endres, vil den nye personvernerklæringen publiseres på denne siden. Større endringer vil bli synliggjort, men vi anbefaler likevel at du leser personvernerklæringen jevnlig når du besøker vårt nettsted.

7. Kontakt

Dersom du ønsker mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, innsyn eller endringer i opplysninger vi har lagret om deg, kan du kontakte oss.

Informasjonskapsler på Good Hope Village

HVA ER INFORMASJONSKAPSLER?

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres i nettleseren når du besøker en nettside. Disse brukes vanligvis til å gjenkjenne returnerende brukere, sikre funksjonalitet på nettsteder og forbedre brukeropplevelsen.

Lagring og behandling av opplysninger som samles inn ved bruk av informasjonskapsler er bare tillatt dersom brukeren har blitt informert om, og gitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. Ekomloven § 2-7b.

Ved å godta vår personvern og cookie-policy gir du samtykke til at vi kan sette informasjonskapsler i nettleseren din, i samsvar med gjeldende lovgivning.

FIRE TYPER INFORMASJONSKAPSLER

Informasjonskapsler kan deles inn i fire hovedkategorier, basert på hva de brukes til. Informasjonskapselens bruksområde påvirker også ditt personvern i ulik grad. De fire kategoriene, rangert etter i hvor stor grad de påvirker ditt personvern (minst påvirkning – mest påvirkning), er:

 1. Strengt nødvendige
  Disse informasjonskapslene lar deg bevege deg rundt på nettstedet og bruke funksjonalitet som skjema for å gi bidrag, registrere deg som fast giver eller på Min Side. De samler ikke informasjon som benyttes i markedsføring og husker ikke hvilke sider du har besøkt på Internett. Informasjonskapsler av denne typen slettes i det du lukker nettleseren din.
 2. Nettstedsaktivitet
  Disse informasjonskapslene gir oss grunnlag for å forstå hvordan du bruker våre nettsider, og eventuelle problemer besøkende opplever. De gir også informasjon om hvorvidt du har sett våre kampanjer på nett og klikket på våre annonser. Informasjonen benyttes til å forbedre brukeropplevelsen på våre nettsteder, samt til å optimalisere digitale markedsaktiviteter.
 3. Funksjonalitet
  Disse informasjonskapslene husker valg du har gjort på våre nettsider, slik som å godta informasjonskapsler. De husker også om du har gjennomført en spørreundersøkelse eller hvilken variant av nettstedet du blir presentert for når vi tester ulike varianter av nettstedet vårt. Disse informasjonskapslene sporer ikke dine bevegelser på andre nettsteder.
 4. Målretting av markedsføring
  Disse informasjonskapslene samler informasjon til tredjepartsaktører og husker hvilke sider du har besøkt på Internett. De brukes eksempelvis til «Lik»- og «Del»-funksjonalitet, samt målrettet annonsering på nett. Dukker det opp annonser for ting du har undersøkt på nett? Det gjøres mulig av denne typen informasjonskapsler.

HVA SLAGS OPPLYSNINGER SAMLER VI INN VED BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER?

Når du besøker GoodHopeVillage.com registrerer vi anonymiserte opplysninger om din aktivitet på våre nettsider. Anonymiserte opplysninger vil si opplysninger som ikke kan spores tilbake til deg som person.

Eksempler på slike opplysninger er hvilke sider du besøker, hva du søker på, hvilken enhet og nettleser du benytter, tidspunkt for besøket, hvilket nettsted du kom fra og hvilke elementer du har hatt en interaksjon med på enkeltsider. Videre registreres din omtrentlige posisjon ved bruk av IP-adresse.

HVA ER Good Hope Village FORMÅL MED BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER?

Vi benytter informasjon innhentet gjennom bruk av informasjonskapsler til markedsføring og analyser for forbedring av brukeropplevelsen. Med informasjon om besøkendes adferd på vårt nettsted kan markedsføringen tilpasses slik at den blir mest mulig relevant for den enkelte bruker.

HVILKE INFORMASJONSKAPSLER BRUKER VI PÅ Good Hope Village?

 • Informasjonskapsler for analyseverktøyet Google Analytics
  • Informasjonskapslene benyttes til å samle inn data om besøkendes aktivitet på våre nettsider. Eksempelvis lagres data om hvilke sider besøkende ser, tidspunkt for besøket, hvilke nettlesere og enheter som benyttes, samt hendelser som registrering av faste givere og enkeltgaver. Opplysningene benyttes til forbedring av brukervennlighet og markedsføring.
 • Informasjonskapsler til Facebook-markedsføring
  • Gjennom Facebooks annonseplattform og tilhørende informasjonskapsel, innhentes data om hvilke sider besøkende har sett på vårt nettsted, registrering av faste givere og enkeltgaver, hvordan brukere responderer på innlegg, sponset innhold og annonsering fra Good Hope Village på Facebook. Dette vil for eksempel være informasjon om klikk på en annonse, visning av en video samt om man eventuelt blir giver som resultat av en Facebook-annonse. Dataen benyttes til å tilpasse og målrette relevant annonsering.

DU KAN SELV BEGRENSE INFORMASJONSKAPSLER I DIN NETTLESER

De fleste nettlesere aksepterer bruk av informasjonskapsler automatisk. Du kan selv slette eksisterende informasjonskapsler og endre disse innstillingene i nettleseren din. Se hjelp-seksjonen i nettleseren du bruker eller nettleserens nettsider for mer informasjon.

nb_NONorsk bokmål