Skip to content

Vår organisasjon

Vår organisasjon

Vår organisasjon

Våre ansatte og ledelse
Good Hope Village er en stor virksomhet med ca. 50 lokalt ansatte. Vi er derfor en veldig viktig del av det lokale samfunnet og bidrar til både levebrød og bedre framtidsutsikter for mange familier i området. Våre ansatte arbeider med/i/som: administrasjon, lærere, omsorgspersoner (mødrer og fedre), jordbruk, vaktmester, sjåfør, mm.??Styret for Good Hope Village består av personer fra Norge og Kenya. For oss er det viktig at virksomheten er forankret i myndigheter og er beskyttet av viktige og respekterte mennesker nasjonalt, regionalt og lokalt.
en_USEnglish